ثبت شکایت

مشتری گرامی برای ثبت هرگونه شکایت لطفا با شماره 09011104010(تلگرام و واتس آپ)  و یا ایمیل info@aloboschiran.com  در تماس باشید .مطمئن باشید نظرات شما در کمتر از 24 ساعت دریافت و ترتیب اثر داده خواهد شد.


قابل ذکر است موارد مربوط به ضمانت نامه مربوط به الو بوش ایران نمی باشد و باید از شرکت ضمانت دهنده مطالبه شود.


الوبوش ایران